# KRON DELSA ESKİ DELSA STOK DETAY
 1  KRA 2001 J  DA 2001 J  DC 8105 J  VAR  DETAY
 2  KRA 2001/1 J  DA 2001/1 J    VAR  DETAY
 3  KRA 2002 J  DA 2002 J  DC 8105 JA  VAR  DETAY
 4  KRA 2003 J  DA 2003 J  DC 8106 J  VAR  DETAY
 5  KRA 2004 J  DA 2004 J  DC 8106 J/1  VAR  DETAY
 6  KRA 2005  DA 2005  DC 18575  VAR  DETAY
 7  KRA 2006 J  DA 2006 J  DC 8107 J  VAR  DETAY
 8  KRA 2007 J  DA 2007 J  DC 8107 J/1  VAR  DETAY
 9  KRA 2008  DA 2008  DC 8107 J/1 A  VAR  DETAY
 10  KRA 2009 J  DA 2009 J  DC 8023  VAR  DETAY
 11  KRA 2010 J  DA 2010 J  DC 8023/1  VAR  DETAY
 12  KRA 2011 E  DA 2011 E  DC 1140  VAR  DETAY
 13  KRA 2012 E  DA 2012 E  DC 1250  VAR  DETAY
 14  KRA 2013 E  DA 2013 E  DC 14130  VAR  DETAY
 15  KRA 2014 E  DA 2014 E  DC 15200  VAR  DETAY
 16  KRA 2015 E  DA 2015 E  DC 411776  VAR  DETAY
 17  KRA 2016 E  DA 2016 E  DC 08444  VAR  DETAY
 18  KRA 2017 E  DA 2017 E  DC 08446  VAR  DETAY
 19  KRA 2018 E  DA 2018 E  DCU 8001  VAR  DETAY
 20  KRA 2019 E  DA 2019 E  DCU 8002  VAR  DETAY
 21  KRA 2020 E  DA 2020 E  DCU 8003  VAR  DETAY
 22  KRA 2020/10 E  DA 2020/10 E    VAR  DETAY
 23  KRA 2021 E  DA 2021 E  DCU 8091  VAR  DETAY
 24  KRA 2022 E  DA 2022 E  DCU 08273  VAR  DETAY
 25  KRA 2023 E  DA 2023 E  DCU 22212  VAR  DETAY
 26  KRA 2024 D  DA 2024 D  DC 08200  VAR  DETAY
 27  KRA 2025 D  DA 2025 D  DC 08204  VAR  DETAY
 28  KRA 2026 D  DA 2026 D  DC 08340  VAR  DETAY
 29  KRA 2027 D  DA 2027 D  DC 08372  VAR  DETAY
 30  KRA 2028 D  DA 2028 D  DC 08440  VAR  DETAY
 31  KRA 2029 EU  DA 2029 EU  DC 12133  VAR  DETAY
 32  KRA 2030 EU  DA 2030 EU  DC 12178/1  VAR  DETAY
 33  KRA 2031 OV  DA 2031 OV  DC 1891  VAR  DETAY
 34  KRA 2032 KU  DA 2032 KU  DC 8013  VAR  DETAY
 35  KRA 2033 UN  DA 2033 UN  DC 8014  VAR  DETAY
 36  KRA 2034 U  DA 2034 U  DC 08239  VAR  DETAY
 37  KRA 2035 U  DA 2035 U  DC 08239 A  VAR  DETAY
 38  KRA 2036 U  DA 2036 U  DC 08415  VAR  DETAY
 39  KRA 2037 U  DA 2037 U  DC 08430  VAR  DETAY
 40  KRA 2038  DA 2038  DC 8015  VAR  DETAY
 41  KRA 2039  DA 2039  DC 8016  VAR  DETAY
 42  KRA 2041 K  DA 2041 K  DC 8019  VAR  DETAY
 43  KRA 2042 N  DA 2042 N  DC 8020  VAR  DETAY
 44  KRA 2043  DA 2043  DC 8022  VAR  DETAY
 45  KRA 2044  DA 2044  DC 8024  VAR  DETAY
 46  KRA 2045  DA 2045  DC 08229  VAR  DETAY
 47  KRA 2046  DA 2046  DC 8025  VAR  DETAY
 48  KRA 2047 N  DA 2047 N  DC 8026  VAR  DETAY
 49  KRA 2049  DA 2049  DC 8001  VAR  DETAY
 50  KRA 2050 K  DA 2050 K  DC 8028  VAR  DETAY
 51  KRA 2051 N  DA 2051 N  DC 8029  VAR  DETAY
 52  KRA 2052  DA 2052  DC 8030  VAR  DETAY
 53  KRA 2053  DA 2053  DC 8003  VAR  DETAY
 54  KRA 2054 K  DA 2054 K  DC 8031  VAR  DETAY
 55  KRA 2055  DA 2055  DC 8032  VAR  DETAY
 56  KRA 2056  DA 2056  DC 8033  VAR  DETAY
 57  KRA 2057  DA 2057  DC 25860  VAR  DETAY
 58  KRA 2058  DA 2058  DC 1176  VAR  DETAY
 59  KRA 2059 N  DA 2059 N  DC 8034  VAR  DETAY
 60  KRA 2060  DA 2060  DC 8035  VAR  DETAY
 61  KRA 2061 N  DA 2061 N  DCF 950  VAR  DETAY
 62  KRA 2062  DA 2062  DC 80360  VAR  DETAY
 63  KRA 2063 N  DA 2063 N  DCF 1620  VAR  DETAY
 64  KRA 2064  DA 2064  DC 08224  VAR  DETAY
 65  KRA 2065  DA 2065  DC 24393  VAR  DETAY
 66  KRA 2066  DA 2066  DC 08145  VAR  DETAY
 67  KRA 2067 N  DA 2067 N  DC 08146  VAR  DETAY
 68  KRA 2068  DA 2068  DC 1342  VAR  DETAY
 69  KRA 2069  DA 2069  DC 19384  VAR  DETAY
 70  KRA 2070 N  DA 2070 N  DC 08252  VAR  DETAY
 71  KRA 2071  DA 2071  DC 08147  VAR  DETAY
 72  KRA 2072 K  DA 2072 K  DC 934  VAR  DETAY
 73  KRA 2073  DA 2073  DC 15248  VAR  DETAY
 74  KRA 2074  DA 2074  DC 18267  VAR  DETAY
 75  KRA 2075 N  DA 2075 N  DCF 922 A  VAR  DETAY
 76  KRA 2076 K  DA 2076 K  DC 16150  VAR  DETAY
 77  KRA 2077 N  DA 2077 N  DCF 961  VAR  DETAY
 78  KRA 2078  DA 2078  DC 30703  VAR  DETAY
 79  KRA 2079 N  DA 2079 N  DCF 1610  VAR  DETAY
 80  KRA 2080  DA 2080  DC 08128  VAR  DETAY
 81  KRA 2081 K  DA 2081 K  DC 08271  VAR  DETAY
 82  KRA 2082  DA 2082  DC 08272  VAR  DETAY
 83  KRA 2083  DA 2083  DC 08265  VAR  DETAY
 84  KRA 2083/1  DA 2083/1    VAR  DETAY
 85  KRA 2084  DA 2084  DC 08266  VAR  DETAY
 86  KRA 2085  DA 2085  DC 08269  VAR  DETAY
 87  KRA 2086  DA 2086  DC 08270  VAR  DETAY
 88  KRA 2087 K  DA 2087 K  DC 08374  VAR  DETAY
 89  KRA 2088  DA 2088  DC 261215  VAR  DETAY
 90  KRA 2089  DA 2089  DC 08306  VAR  DETAY
 91  KRA 2090  DA 2090  DC 08351  VAR  DETAY
 92  KRA 2091  DA 2091  DC 08371  VAR  DETAY
 93  KRA 2092 K  DA 2092 K  DC 08299  VAR  DETAY
 94  KRA 2093 N  DA 2093 N  DC 08277 A  VAR  DETAY
 95  KRA 2094 K  DA 2094 K  DC 08382  VAR  DETAY
 96  KRA 2095  DA 2095  DC 79/1  VAR  DETAY
 97  KRA 2096  DA 2096  DC 713/1  VAR  DETAY
 98  KRA 2097 K  DA 2097 K  DC 08434  VAR  DETAY
 99  KRA 2098  DA 2098  DC 08284  VAR  DETAY
 100  KRA 2099  DA 2099  DC 08223  VAR  DETAY
 101  KRA 2100  DA 2100  DC 331015  VAR  DETAY
 102  KRA 2101 N  DA 2101 N  DC 08241  VAR  DETAY
 103  KRA 2102  DA 2102  DC 33920/5  VAR  DETAY
 104  KRA 2103 K  DA 2103 K  DC 08255  VAR  DETAY
 105  KRA 2104  DA 2104  DC 08256  VAR  DETAY
 106  KRA 2105  DA 2105  DC 08257  VAR  DETAY
 107  KRA 2106  DA 2106  DC 18267 A  VAR  DETAY
 108  KRA 2107  DA 2107  DC 08346  VAR  DETAY
 109  KRA 2108  DA 2108  DC 08347  VAR  DETAY
 110  KRA 2109  DA 2109  DC 08414  VAR  DETAY
 111  KRA 2110 N  DA 2110 N  DC 08443  VAR  DETAY
 112  KRA 2111  DA 2111  DC 2868 A  VAR  DETAY
 113  KRA 2112  DA 2112  DC 16133  VAR  DETAY
 114  KRA 2113  DA 2113  DC 8012  VAR  DETAY
 115  KRA 2114  DA 2114  DC 8012 A  VAR  DETAY
 116  KRA 2115  DA 2115  DC 24508  VAR  DETAY
 117  KRA 2116  DA 2116  DCF 1320  VAR  DETAY
 118  KRA 2117  DA 2117  DC 8078  VAR  DETAY
 119  KRA 2118  DA 2118  DC 8079  VAR  DETAY
 120  KRA 2119  DA 2119  DC 2868  VAR  DETAY
 121  KRA 2120  DA 2120  DC 8080  VAR  DETAY
 122  KRA 2121  DA 2121  DC 8081  VAR  DETAY
 123  KRA 2122  DA 2122  DC 08114  VAR  DETAY
 124  KRA 2123 K  DA 2123 K  DC 08237(DIS)  VAR  DETAY
 125  KRA 2124  DA 2124  DC 08238(IÇ)  VAR  DETAY
 126  KRA 2125  DA 2125  DC 8082  VAR  DETAY
 127  KRA 2126  DA 2126  DC 8083  VAR  DETAY
 128  KRA 2127 K  DA 2127 K  DC 8085  VAR  DETAY
 129  KRA 2128 N  DA 2128 N  DC 8084  VAR  DETAY
 130  KRA 2129  DA 2129  DC 8086  VAR  DETAY
 131  KRA 2130  DA 2130  DC 08195  VAR  DETAY
 132  KRA 2131  DA 2131  DC 08196  VAR  DETAY
 133  KRA 2132  DA 2132  DC 8087  VAR  DETAY
 134  KRA 2133 K  DA 2133 K  DC 8088  VAR  DETAY
 135  KRA 2134  DA 2134  DC 8089  VAR  DETAY
 136  KRA 2135  DA 2135  DC 20189  VAR  DETAY
 137  KRA 2136  DA 2136  DC 8090  VAR  DETAY
 138  KRA 2137  DA 2137  DC 8091  VAR  DETAY
 139  KRA 2138  DA 2138  DC 1380/1  VAR  DETAY
 140  KRA 2139 K  DA 2139 K  DC 8092  VAR  DETAY
 141  KRA 2140 N  DA 2140 N  DC 8093  VAR  DETAY
 142  KRA 2141  DA 2141  DC 8094  VAR  DETAY
 143  KRA 2142  DA 2142  DC 8095  VAR  DETAY
 144  KRA 2143  DA 2143  DC 8096  VAR  DETAY
 145  KRA 2144  DA 2144  DC 08279  VAR  DETAY
 146  KRA 2145  DA 2145  DC 12116/2 A  VAR  DETAY
 147  KRA 2146 K  DA 2146 K  DC 8097  VAR  DETAY
 148  KRA 2147  DA 2147  DC 12116/2  VAR  DETAY
 149  KRA 2148  DA 2148  DC 08291  VAR  DETAY
 150  KRA 2149  DA 2149  DC 08292  VAR  DETAY
 151  KRA 2150  DA 2150  DC 08197  VAR  DETAY
 152  KRA 2151  DA 2151  DC 08253  VAR  DETAY
 153  KRA 2152 K  DA 2152 K  DC 8098  VAR  DETAY
 154  KRA 2153 K  DA 2153 K  DC 18128  VAR  DETAY
 155  KRA 2154 N  DA 2154 N  DCF 1133  VAR  DETAY
 156  KRA 2155  DA 2155  DC 8099  VAR  DETAY
 157  KRA 2156 K  DA 2156 K  DC 08276  VAR  DETAY
 158  KRA 2157 N  DA 2157 N  DC 08277  VAR  DETAY
 159  KRA 2158  DA 2158  DC 311310  VAR  DETAY
 160  KRA 2159  DA 2159  DC 08348  VAR  DETAY
 161  KRA 2160 N  DA 2160 N  DCF 08349  VAR  DETAY
 162  KRA 2161  DA 2161  DC 08332  VAR  DETAY
 163  KRA 2162  DA 2162  DC 08288  VAR  DETAY
 164  KRA 2163  DA 2163  DC 08368  VAR  DETAY
 165  KRA 2164 N  DA 2164 N  DCF 922 C  VAR  DETAY
 166  KRA 2165 EN  DA 2165 EN  DCF 600  VAR  DETAY
 167  KRA 2166  DA 2166  DC 8100  VAR  DETAY
 168  KRA 2167 N  DA 2167 N  DC 8101  VAR  DETAY
 169    DA 2167/1 N    VAR  DETAY
 170  KRA 2168 K  DA 2168 K  DC 08139  VAR  DETAY
 171  KRA 2169  DA 2169  DC 08140  VAR  DETAY
 172  KRA 2170  DA 2170  DC 8102  VAR  DETAY
 173  KRA 2171 N  DA 2171 N  DC 8103  VAR  DETAY
 174  KRA 2172 K  DA 2172 K  DC 8104  VAR  DETAY
 175  KRA 2173  DA 2173  DC 421404  VAR  DETAY
 176  KRA 2174  DA 2174  DC 08144  VAR  DETAY
 177  KRA 2175  DA 2175  DC 13103  VAR  DETAY
 178  KRA 2176  DA 2176  DC 13103/1  VAR  DETAY
 179  KRA 2177  DA 2177  DC 08333  VAR  DETAY
 180  KRA 2178 N  DA 2178 N  DCF 08334  VAR  DETAY
 181  KRA 2179  DA 2179  DC 16136  VAR  DETAY
 182  KRA 2180 K  DA 2180 K  DC 16334  VAR  DETAY
 183  KRA 2181 N  DA 2181 N  DCF 930  VAR  DETAY
 184  KRA 2182  DA 2182  DC 15127/1  VAR  DETAY
 185  KRA 2183 N  DA 2183 N  DC 08260  VAR  DETAY
 186  KRA 2184  DA 2184  DC 1990  VAR  DETAY
 187  KRA 2185  DA 2185  DC 16127  VAR  DETAY
 188  KRA 2186  DA 2186  DC 08319  VAR  DETAY
 189  KRA 2187 N  DA 2187 N  DCF 08320  VAR  DETAY
 190  KRA 2188  DA 2188  DC 8021  VAR  DETAY
 191  KRA 2189  DA 2189  DC 08289  VAR  DETAY
 192  KRA 2190 N  DA 2190 N  DCF 08290  VAR  DETAY
 193  KRA 2191  DA 2191  DC 331465  VAR  DETAY
 194  KRA 2192 N  DA 2192 N  DCF 2100/1  VAR  DETAY
 195  KRA 2193  DA 2193  DC 08316  VAR  DETAY
 196  KRA 2195  DA 2195  DC 08318  VAR  DETAY
 197  KRA 2196 K  DA 2196 K  DC 08213  VAR  DETAY
 198  KRA 2197  DA 2197  DC 08214  VAR  DETAY
 199  KRA 2198 N  DA 2198 N  DCF 08331  VAR  DETAY
 200  KRA 2199  DA 2199  DC 20325/2  VAR  DETAY
 201  KRA 2200 N  DA 2200 N  DCF 1000  VAR  DETAY
 202  KRA 2201 K  DA 2201 K  DC 24516  VAR  DETAY
 203  KRA 2202 K  DA 2202 K  DC 21317  VAR  DETAY
 204  KRA 2203  DA 2203  DC 36840/1  VAR  DETAY
 205  KRA 2204  DA 2204  DC 24444/1  VAR  DETAY
 206  KRA 2205  DA 2205  DC 1371  VAR  DETAY
 207  KRA 2206  DA 2206  DC 1371 A  VAR  DETAY
 208  KRA 2207  DA 2207  DC 28695  VAR  DETAY
 209  KRA 2208  DA 2208  DC 16140  VAR  DETAY
 210  KRA 2209  DA 2209  DC 16147  VAR  DETAY
 211  KRA 2210  DA 2210  DC 8037  VAR  DETAY
 212  KRA 2211  DA 2211  DC 8038  VAR  DETAY
 213  KRA 2212  DA 2212  DC 321160  VAR  DETAY
 214  KRA 2213  DA 2213  DC 23249/1  VAR  DETAY
 215  KRA 2214  DA 2214  DC 33550  VAR  DETAY
 216  KRA 2215  DA 2215  DC 351592  VAR  DETAY
 217  KRA 2216  DA 2216  DC 20118  VAR  DETAY
 218  KRA 2217  DA 2217  DC 32640/1  VAR  DETAY
 219  KRA 2218  DA 2218  DC 27502  VAR  DETAY
 220  KRA 2219  DA 2219  DC 1112  VAR  DETAY
 221  KRA 2220 K  DA 2220 K  DC 29577  VAR  DETAY
 222  KRA 2221  DA 2221  DC 29776  VAR  DETAY
 223  KRA 2222  DA 2222  DC 16175  VAR  DETAY
 224  KRA 2223  DA 2223  DC 12114  VAR  DETAY
 225  KRA 2224  DA 2224  DC 24640  VAR  DETAY
 226  KRA 2225  DA 2225  DC 1279  VAR  DETAY
 227  KRA 2226  DA 2226  DC 08268  VAR  DETAY
 228  KRA 2227  DA 2227  DC 33825  VAR  DETAY
 229  KRA 2228  DA 2228  DC 20187/1  VAR  DETAY
 230  KRA 2229 K  DA 2229 K  DC 1188  VAR  DETAY
 231  KRA 2230 K  DA 2230 K  DC 1188 A  VAR  DETAY
 232  KRA 2231  DA 2231  DC 08205  VAR  DETAY
 233  KRA 2232  DA 2232  DC 311170  VAR  DETAY
 234  KRA 2233  DA 2233  DC 8039  VAR  DETAY
 235  KRA 2234  DA 2234  DC 21338  VAR  DETAY
 236  KRA 2235  DA 2235  DC 23440  VAR  DETAY
 237  KRA 2236  DA 2236  DC 23440 C  VAR  DETAY
 238  KRA 2237 K  DA 2237 K  DC 16148  VAR  DETAY
 239  KRA 2238 K  DA 2238 K  DC 16190 B  VAR  DETAY
 240  KRA 2239  DA 2239  DC 08300  VAR  DETAY
 241  KRA 2240 K  DA 2240 K  DC 16190  VAR  DETAY
 242  KRA 2241  DA 2241  DC 30850/2  VAR  DETAY
 243  KRA 2242 N  DA 2242 N  DCF 1600  VAR  DETAY
 244  KRA 2243  DA 2243  DC 311226  VAR  DETAY
 245  KRA 2244  DA 2244  DC 19157  VAR  DETAY
 246  KRA 2245  DA 2245  DC 311256  VAR  DETAY
 247  KRA 2246  DA 2246  DC 311226/1  VAR  DETAY
 248  KRA 2247  DA 2247  DC 33920/3  VAR  DETAY
 249  KRA 2248 N  DA 2248 N  DCF 2100  VAR  DETAY
 250  KRA 2249  DA 2249  DC 20326  VAR  DETAY
 251  KRA 2250 K  DA 2250 K  DC 8040  VAR  DETAY
 252  KRA 2251 N  DA 2251 N  DC 8041  VAR  DETAY
 253  KRA 2252  DA 2252  DC 14179/2  VAR  DETAY
 254  KRA 2253 K  DA 2253 K  DC 14138/1  VAR  DETAY
 255  KRA 2254 K  DA 2254 K  DC 14179  VAR  DETAY
 256  KRA 2255  DA 2255  DC 29939  VAR  DETAY
 257  KRA 2256  DA 2256  DC 17149  VAR  DETAY
 258  KRA 2257  DA 2257  DC 29939 A  VAR  DETAY
 259  KRA 2258  DA 2258  DC 331305  VAR  DETAY
 260  KRA 2259  DA 2259  DC 30883/1  VAR  DETAY
 261  KRA 2260  DA 2260  DC 20187  VAR  DETAY
 262  KRA 2261  DA 2261  DC 20187 A  VAR  DETAY
 263  KRA 2262  DA 2262  DC 22150  VAR  DETAY
 264  KRA 2263  DA 2263  DC 1565  VAR  DETAY
 265  KRA 2264 K  DA 2264 K  DC 8004  VAR  DETAY
 266  KRA 2265 N  DA 2265 N  DCF 922  VAR  DETAY
 267  KRA 2266  DA 2266  DC 8042  VAR  DETAY
 268  KRA 2267  DA 2267  DC 8043  VAR  DETAY
 269  KRA 2268 K  DA 2268 K  DC 8005  VAR  DETAY
 270  KRA 2269 K  DA 2269 K  DC 21431  VAR  DETAY
 271  KRA 2270  DA 2270  DC 12100  VAR  DETAY
 272  KRA 2271  DA 2271  DC 08132  VAR  DETAY
 273  KRA 2272  DA 2272  DC 08133  VAR  DETAY
 274  KRA 2272/1  DA 2272/1    VAR  DETAY
 275  KRA 2273  DA 2273  DC 08309  VAR  DETAY
 276  KRA 2274  DA 2274  DC 8044  VAR  DETAY
 277  KRA 2275  DA 2275  DC 08345  VAR  DETAY
 278  KRA 2276  DA 2276  DC 24719  VAR  DETAY
 279  KRA 2277  DA 2277  DC 1281  VAR  DETAY
 280  KRA 2278  DA 2278  DC 361700  VAR  DETAY
 281  KRA 2279  DA 2279  DC 22281  VAR  DETAY
 282  KRA 2280  DA 2280  DC 21415  VAR  DETAY
 283  KRA 2281  DA 2281  DC 421729  VAR  DETAY
 284  KRA 2282  DA 2282  DC 08134  VAR  DETAY
 285  KRA 2283  DA 2283  DC 08135  VAR  DETAY
 286  KRA 2284 K  DA 2284 K  DC 16302  VAR  DETAY
 287  KRA 2285 N  DA 2285 N  DCF 923 A  VAR  DETAY
 288  KRA 2286 N  DA 2286 N  DCF 922/1  VAR  DETAY
 289  KRA 2287  DA 2287  DC 18180/1  VAR  DETAY
 290  KRA 2288 N  DA 2288 N  DCF 922 B  VAR  DETAY
 291  KRA 2289  DA 2289  DC 8045  VAR  DETAY
 292  KRA 2290  DA 2290  DC 8046  VAR  DETAY
 293  KRA 2291  DA 2291  DC 20325  VAR  DETAY
 294  KRA 2292  DA 2292  DC 271397  VAR  DETAY
 295  KRA 2293  DA 2293  DC 08136  VAR  DETAY
 296  KRA 2293/1  DA 2293/1    VAR  DETAY
 297  KRA 2294  DA 2294  DC 08127  VAR  DETAY
 298  KRA 2295 K  DA 2295 K  DC 18436  VAR  DETAY
 299  KRA 2296 N  DA 2296 N  DCF 1122  VAR  DETAY
 300  KRA 2297 K  DA 2297 K  DC 18436 A  VAR  DETAY
 301  KRA 2298 N  DA 2298 N  DCF 1122 A  VAR  DETAY
 302  KRA 2299  DA 2299  DC 8018  VAR  DETAY
 303  KRA 2300  DA 2300  DC 17225/3  VAR  DETAY
 304  KRA 2301 N  DA 2301 N  DCF 800  VAR  DETAY
 305  KRA 2302 K  DA 2302 K  DC 14190  VAR  DETAY
 306  KRA 2303  DA 2303  DC 08251  VAR  DETAY
 307  KRA 2304  DA 2304  DC 08381  VAR  DETAY
 308  KRA 2305  DA 2305  DC 331840  VAR  DETAY
 309  KRA 2306  DA 2306  DC 8006  VAR  DETAY
 310  KRA 2307  DA 2307  DC 1374  VAR  DETAY
 311  KRA 2308  DA 2308  DC 20356  VAR  DETAY
 312  KRA 2309  DA 2309  DC 8045/1  VAR  DETAY
 313  KRA 2310  DA 2310  DC 34430  VAR  DETAY
 314  KRA 2311  DA 2311  DC 27585  VAR  DETAY
 315  KRA 2312  DA 2312  DC 8007  VAR  DETAY
 316  KRA 2313  DA 2313  DC 8008  VAR  DETAY
 317  KRA 2314  DA 2314  DC 8046/1  VAR  DETAY
 318  KRA 2315  DA 2315  DC 8047  VAR  DETAY
 319  KRA 2316  DA 2316  DC 1980  VAR  DETAY
 320  KRA 2317  DA 2317  DC 8048  VAR  DETAY
 321  KRA 2318  DA 2318  DC 8048 A  VAR  DETAY
 322  KRA 2319  DA 2319  DC 311512  VAR  DETAY
 323  KRA 2320  DA 2320  DC 311512 A  VAR  DETAY
 324  KRA 2321 K  DA 2321 K  DC 14179/1  VAR  DETAY
 325  KRA 2322 N  DA 2322 N  DCF 840  VAR  DETAY
 326  KRA 2323  DA 2323  DC 8049  VAR  DETAY
 327  KRA 2324  DA 2324  DC 08286  VAR  DETAY
 328  KRA 2325  DA 2325  DC 17134  VAR  DETAY
 329  KRA 2326 N  DA 2326 N  DCF 711  VAR  DETAY
 330  KRA 2327  DA 2327  DC 8050  VAR  DETAY
 331  KRA 2328  DA 2328  DC 8051  VAR  DETAY
 332  KRA 2329  DA 2329  DC 17400  VAR  DETAY
 333  KRA 2330 N  DA 2330 N  DCF 1020  VAR  DETAY
 334  KRA 2331  DA 2331  DC 331605 A  VAR  DETAY
 335  KRA 2332  DA 2332  DC 331605  VAR  DETAY
 336  KRA 2333  DA 2333  DC 24650/1  VAR  DETAY
 337  KRA 2334 N  DA 2334 N  DCF 1300  VAR  DETAY
 338  KRA 2335  DA 2335  DC 23440/1  VAR  DETAY
 339  KRA 2335/1  DA 2335/1    VAR  DETAY
 340  KRA 2336 N  DA 2336 N  DCF 1200  VAR  DETAY
 341  KRA 2337  DA 2337  DC 8052  VAR  DETAY
 342  KRA 2338  DA 2338  DC 8053  VAR  DETAY
 343  KRA 2339  DA 2339  DC 13114/4  VAR  DETAY
 344  KRA 2340  DA 2340  DC 13131  VAR  DETAY
 345  KRA 2341  DA 2341  DC 08274  VAR  DETAY
 346  KRA 2342  DA 2342  DC 08275  VAR  DETAY
 347  KRA 2343  DA 2343  DC 08321  VAR  DETAY
 348  KRA 2344  DA 2344  DC 08322  VAR  DETAY
 349  KRA 2345  DA 2345  DC 1176/3  VAR  DETAY
 350  KRA 2346  DA 2346  DC 17225  VAR  DETAY
 351  KRA 2348  DA 2348  DC 33922  VAR  DETAY
 352  KRA 2349  DA 2349  DC 24650  VAR  DETAY
 353  KRA 2350  DA 2350  DC 8054  VAR  DETAY
 354    DA 2350/1    VAR  DETAY
 355  KRA 2351  DA 2351  DC 8054 A  VAR  DETAY
 356  KRA 2352  DA 2352  DC 23440/2  VAR  DETAY
 357  KRA 2353 K  DA 2353 K  DC 16154  VAR  DETAY
 358  KRA 2354  DA 2354  DC 15165/3  VAR  DETAY
 359  KRA 2355 N  DA 2355 N  DCF 700  VAR  DETAY
 360  KRA 2356  DA 2356  DC 30880/2  VAR  DETAY
 361  KRA 2356/1  DA 2356/1    VAR  DETAY
 362  KRA 2357  DA 2357  DC 271318  VAR  DETAY
 363  KRA 2358  DA 2358  DC 16200  VAR  DETAY
 364  KRA 2359  DA 2359  DC 8055  VAR  DETAY
 365  KRA 2360 N  DA 2360 N  DCF 2000  VAR  DETAY
 366  KRA 2361  DA 2361  DC 8055 A  VAR  DETAY
 367  KRA 2362  DA 2362  DC 24880  VAR  DETAY
 368  KRA 2363  DA 2363  DC 15176  VAR  DETAY
 369  KRA 2364  DA 2364  DC 15127  VAR  DETAY
 370  KRA 2365 K  DA 2365 K  DC 8056  VAR  DETAY
 371  KRA 2366  DA 2366  DC 08261  VAR  DETAY
 372  KRA 2367  DA 2367  DC 08287  VAR  DETAY
 373  KRA 2368 D  DA 2368 D  DC 08131  VAR  DETAY
 374  KRA 2369  DA 2369  DC 8057  VAR  DETAY
 375  KRA 2370  DA 2370  DC 8058  VAR  DETAY
 376  KRA 2371  DA 2371  DC 28715  VAR  DETAY
 377  KRA 2372  DA 2372  DC 08283  VAR  DETAY
 378  KRA 2373  DA 2373  DC 8010  VAR  DETAY
 379  KRA 2374  DA 2374  DC 8059  VAR  DETAY
 380  KRA 2375  DA 2375  DC 8011  VAR  DETAY
 381  KRA 2376  DA 2376  DC 8060  VAR  DETAY
 382  KRA 2377  DA 2377  DC 8061  VAR  DETAY
 383  KRA 2378  DA 2378  DC 8061 A  VAR  DETAY
 384  KRA 2379  DA 2379  DC 17201  VAR  DETAY
 385  KRA 2380  DA 2380  DC 30630  VAR  DETAY
 386  KRA 2381  DA 2381  DC 2963/1  VAR  DETAY
 387  KRA 2382 K  DA 2382 K  DC 16122  VAR  DETAY
 388  KRA 2383  DA 2383  DC 8063  VAR  DETAY
 389  KRA 2384  DA 2384  DC 8064  VAR  DETAY
 390  KRA 2385  DA 2385  DC 20550  VAR  DETAY
 391  KRA 2386  DA 2386  DC 24870  VAR  DETAY
 392  KRA 2387  DA 2387  DC 08225  VAR  DETAY
 393  KRA 2388  DA 2388  DC 08227  VAR  DETAY
 394  KRA 2389  DA 2389  DC 8062  VAR  DETAY
 395  KRA 2390  DA 2390  DC 1574  VAR  DETAY
 396  KRA 2391  DA 2391  DC 8066  VAR  DETAY
 397  KRA 2392  DA 2392  DC 8065  VAR  DETAY
 398  KRA 2393  DA 2393  DC 8067  VAR  DETAY
 399  KRA 2394  DA 2394  DC 17250 A  VAR  DETAY
 400  KRA 2395  DA 2395  DC 17250  VAR  DETAY
 401  KRA 2396 N  DA 2396 N  DCF 830  VAR  DETAY
 402  KRA 2397  DA 2397  DC 8068  VAR  DETAY
 403  KRA 2398  DA 2398  DC 8069  VAR  DETAY
 404  KRA 2399  DA 2399  DC 8069 A  VAR  DETAY
 405  KRA 2400  DA 2400  DC 311093/2  VAR  DETAY
 406  KRA 2401  DA 2401  DC 8070  VAR  DETAY
 407  KRA 2402  DA 2402  DC 331600/1  VAR  DETAY
 408  KRA 2403  DA 2403  DC 8071  VAR  DETAY
 409  KRA 2404  DA 2404  DC 8072  VAR  DETAY
 410  KRA 2405  DA 2405  DC 8073  VAR  DETAY
 411  KRA 2406 K  DA 2406 K  DC 16302 A  VAR  DETAY
 412  KRA 2407  DA 2407  DCF 923  VAR  DETAY
 413  KRA 2408 K  DA 2408 K  DC 8074  VAR  DETAY
 414  KRA 2409  DA 2409  DC 271581  VAR  DETAY
 415  KRA 2410 N  DA 2410 N  DC 8075  VAR  DETAY
 416  KRA 2411  DA 2411  DC 271520  VAR  DETAY
 417  KRA 2412  DA 2412  DC 18292  VAR  DETAY
 418  KRA 2413  DA 2413  DC 21146  VAR  DETAY
 419  KRA 2414 K  DA 2414 K  DC 8076  VAR  DETAY
 420  KRA 2415  DA 2415  DC 19146  VAR  DETAY
 421  KRA 2416  DA 2416  DC 8077  VAR  DETAY
 422  KRA 2417  DA 2417  DC 08209  VAR  DETAY
 423  KRA 2418  DA 2418  DC 08307  VAR  DETAY
 424  KRA 2419  DA 2419  DC 08308  VAR  DETAY
 425  KRA 2420  DA 2420  DC 271390  VAR  DETAY
 426  KRA 2421  DA 2421  DC 261220  VAR  DETAY
 427  KRA 2422  DA 2422  DC 16167  VAR  DETAY
 428  KRA 2423  DA 2423  DC 453265  VAR  DETAY
 429  KRA 2424  DA 2424  DC 08258  VAR  DETAY
 430  KRA 2425  DA 2425  DC 43  VAR  DETAY
 431  KRA 2426  DA 2426  DC 64/1  VAR  DETAY
 432  KRA 2427  DA 2427  DC 1112/2  VAR  DETAY
 433  KRA 2428  DA 2428  DC 1157  VAR  DETAY
 434  KRA 2429  DA 2429  DC 12114 A  VAR  DETAY
 435  KRA 2430  DA 2430  DC 17217  VAR  DETAY
 436  KRA 2431  DA 2431  DC 19620  VAR  DETAY
 437  KRA 2433  DA 2433  DC 25860 A  VAR  DETAY
 438  KRA 2434  DA 2434  DC 271520 A  VAR  DETAY
 439  KRA 2435  DA 2435  DC 29939 B  VAR  DETAY
 440  KRA 2436 E  DA 2436 E  DC 431090  VAR  DETAY
 441  KRA 2437  DA 2437  DC 8078 A  VAR  DETAY
 442  KRA 2438  DA 2438  DC 8100 A  VAR  DETAY
 443  KRA 2439 N  DA 2439 N  DC 8101 A  VAR  DETAY
 444  KRA 2440  DA 2440  DC 8100 B  VAR  DETAY
 445  KRA 2441 N  DA 2441 N  DC 8101 B  VAR  DETAY
 446  KRA 2442  DA 2442  DC 08116  VAR  DETAY
 447  KRA 2443 N  DA 2443 N  DC 08117  VAR  DETAY
 448  KRA 2444  DA 2444  DC 08124  VAR  DETAY
 449  KRA 2445  DA 2445  DC 08125  VAR  DETAY
 450  KRA 2446  DA 2446  DC 08189  VAR  DETAY
 451  KRA 2447  DA 2447  DC 08190  VAR  DETAY
 452  KRA 2448  DA 2448  DC 08191  VAR  DETAY
 453  KRA 2449  DA 2449  DC 08192  VAR  DETAY
 454  KRA 2450  DA 2450  DC 08206  VAR  DETAY
 455  KRA 2451  DA 2451  DC 08215  VAR  DETAY
 456  KRA 2452  DA 2452  DC 08216  VAR  DETAY
 457  KRA 2453 N  DA 2453 N  DC 08220  VAR  DETAY
 458  KRA 2454 N  DA 2454 N  DC 08221  VAR  DETAY
 459  KRA 2455  DA 2455  DC 08222  VAR  DETAY
 460  KRA 2456  DA 2456  DC 08226  VAR  DETAY
 461  KRA 2457  DA 2457  DC 08227 A  VAR  DETAY
 462  KRA 2458  DA 2458  DC 08227 B  VAR  DETAY
 463  KRA 2459  DA 2459  DC 08228  VAR  DETAY
 464  KRA 2460  DA 2460  DC 08230  VAR  DETAY
 465  KRA 2461  DA 2461  DC 08231  VAR  DETAY
 466  KRA 2462  DA 2462  DC 08232  VAR  DETAY
 467  KRA 2463  DA 2463  DC 08233  VAR  DETAY
 468  KRA 2464  DA 2464  DC 08234  VAR  DETAY
 469  KRA 2465  DA 2465  DC 08240  VAR  DETAY
 470  KRA 2466  DA 2466  DC 08242  VAR  DETAY
 471  KRA 2467  DA 2467  DC 08244  VAR  DETAY
 472  KRA 2468  DA 2468  DC 08247  VAR  DETAY
 473  KRA 2469 N  DA 2469 N  DC 08254  VAR  DETAY
 474  KRA 2470  DA 2470  DC 08262  VAR  DETAY
 475  KRA 2471  DA 2471  DC 08263  VAR  DETAY
 476  KRA 2472  DA 2472  DC 08264  VAR  DETAY
 477  KRA 2473  DA 2473  DC 08280  VAR  DETAY
 478  KRA 2474  DA 2474  DC 08293  VAR  DETAY
 479  KRA 2475  DA 2475  DC 08294  VAR  DETAY
 480  KRA 2476  DA 2476  DC 08293 A  VAR  DETAY
 481  KRA 2477  DA 2477  DC 08294 A  VAR  DETAY
 482  KRA 2478  DA 2478  DC 08301  VAR  DETAY
 483  KRA 2479  DA 2479  DC 08302  VAR  DETAY
 484  KRA 2480  DA 2480  DC 08303  VAR  DETAY
 485  KRA 2481  DA 2481  DC 08304  VAR  DETAY
 486  KRA 2482  DA 2482  DC 08310  VAR  DETAY
 487  KRA 2483  DA 2483  DC 08314  VAR  DETAY
 488  KRA 2484  DA 2484  DC 08315  VAR  DETAY
 489  KRA 2485  DA 2485  DC 08325  VAR  DETAY
 490  KRA 2486  DA 2486  DC 08326  VAR  DETAY
 491  KRA 2487  DA 2487  DC 08327  VAR  DETAY
 492  KRA 2488  DA 2488  DC 08328  VAR  DETAY
 493  KRA 2489  DA 2489  DC 08328 A  VAR  DETAY
 494  KRA 2490  DA 2490  DC 08335  VAR  DETAY
 495  KRA 2491  DA 2491  DC 08341  VAR  DETAY
 496  KRA 2492 N  DA 2492 N  DC 08342  VAR  DETAY
 497  KRA 2493  DA 2493  DC 08343  VAR  DETAY
 498  KRA 2494  DA 2494  DC 08352  VAR  DETAY
 499  KRA 2495  DA 2495  DC 08353  VAR  DETAY
 500  KRA 2496  DA 2496  DC 08352 A  VAR  DETAY
 501  KRA 2497  DA 2497  DC 08353 A  VAR  DETAY
 502  KRA 2498  DA 2498  DC 08355  VAR  DETAY
 503  KRA 2499  DA 2499  DC 08356  VAR  DETAY
 504  KRA 2500  DA 2500  DC 08358  VAR  DETAY
 505  KRA 2501  DA 2501  DC 08359  VAR  DETAY
 506  KRA 2502  DA 2502  DC 08360  VAR  DETAY
 507  KRA 2503  DA 2503  DC 08361  VAR  DETAY
 508  KRA 2504  DA 2504  DC 08362  VAR  DETAY
 509  KRA 2505  DA 2505  DC 08363  VAR  DETAY
 510  KRA 2506  DA 2506  DC 08364  VAR  DETAY
 511  KRA 2507  DA 2507  DC 08365  VAR  DETAY
 512  KRA 2508  DA 2508  DC 08366  VAR  DETAY
 513  KRA 2509  DA 2509  DC 08367  VAR  DETAY
 514  KRA 2510  DA 2510  DC 08373  VAR  DETAY
 515  KRA 2511  DA 2511  DC 08375  VAR  DETAY
 516  KRA 2512  DA 2512  DC 08376  VAR  DETAY
 517  KRA 2513  DA 2513  DC 08377  VAR  DETAY
 518  KRA 2514  DA 2514  DC 08378  VAR  DETAY
 519  KRA 2515  DA 2515  DC 08379  VAR  DETAY
 520  KRA 2516  DA 2516  DC 08380  VAR  DETAY
 521  KRA 2517  DA 2517  DC 08383  VAR  DETAY
 522  KRA 2518  DA 2518  DC 08384  VAR  DETAY
 523  KRA 2519  DA 2519  DC 08385  VAR  DETAY
 524  KRA 2520  DA 2520  DC 08386  VAR  DETAY
 525  KRA 2521  DA 2521  DC 08387  VAR  DETAY
 526  KRA 2522  DA 2522  DC 08390  VAR  DETAY
 527  KRA 2523  DA 2523  DC 08391  VAR  DETAY
 528  KRA 2524  DA 2524  DC 08392  VAR  DETAY
 529  KRA 2525  DA 2525  DC 08393  VAR  DETAY
 530  KRA 2526  DA 2526  DC 08396  VAR  DETAY
 531  KRA 2527  DA 2527  DC 08396 A  VAR  DETAY
 532  KRA 2528  DA 2528  DC 08399  VAR  DETAY
 533  KRA 2529  DA 2529  DC 08400  VAR  DETAY
 534  KRA 2530  DA 2530  DC 08406  VAR  DETAY
 535  KRA 2531  DA 2531  DC 08407  VAR  DETAY
 536  KRA 2532  DA 2532  DC 08408  VAR  DETAY
 537  KRA 2533  DA 2533  DC 08409  VAR  DETAY
 538  KRA 2534  DA 2534  DC 08410  VAR  DETAY
 539  KRA 2535  DA 2535  DC 08412  VAR  DETAY
 540  KRA 2536 N  DA 2536 N  DCF 08413  VAR  DETAY
 541  KRA 2537  DA 2537  DC 08420  VAR  DETAY
 542  KRA 2538  DA 2538  DC 08421  VAR  DETAY
 543  KRA 2539  DA 2539  DC 08422  VAR  DETAY
 544  KRA 2540  DA 2540  DC 08424  VAR  DETAY
 545  KRA 2541  DA 2541  DC 08425  VAR  DETAY
 546  KRA 2542  DA 2542  DC 08426  VAR  DETAY
 547  KRA 2543  DA 2543  DC 08427  VAR  DETAY
 548  KRA 2544  DA 2544  DC 08428  VAR  DETAY
 549  KRA 2545  DA 2545  DC 08429  VAR  DETAY
 550  KRA 2546  DA 2546  DC 08432  VAR  DETAY
 551  KRA 2547  DA 2547  DC 08432 A  VAR  DETAY
 552  KRA 2548  DA 2548  DC 08433  VAR  DETAY
 553  KRA 2549  DA 2549  DC 08435  VAR  DETAY
 554  KRA 2550  DA 2550  DC 08436  VAR  DETAY
 555  KRA 2551  DA 2551  DC 08437  VAR  DETAY
 556  KRA 2552  DA 2552  DC 08438  VAR  DETAY
 557  KRA 2553  DA 2553  DC 08439  VAR  DETAY
 558  KRA 2554  DA 2554  DC 08447  VAR  DETAY
 559  KRA 2555 N  DA 2555 N  DCF 08296  VAR  DETAY
 560  KRA 2556 N  DA 2556 N  DCF 08423  VAR  DETAY
 561  KRA 2557  DA 2557  DC 940  VAR  DETAY
 562  KRA 2558 N  DA 2558 N  DCF 922 D  VAR  DETAY
 563  KRA 2559 K  DA 2559 K  DC 1188 B  VAR  DETAY
 564  KRA 2560 K  DA 2560 K  DC 1188 C  VAR  DETAY
 565  KRA 2561 K  DA 2561 K  DC 14179 A  VAR  DETAY
 566  KRA 2562 K  DA 2562 K  DC 16210  VAR  DETAY
 567  KRA 2563 K  DA 2563 K  DC 16297  VAR  DETAY
 568  KRA 2564 K  DA 2564 K  DC 08122  VAR  DETAY
 569  KRA 2565 N  DA 2565 N  DC 08123  VAR  DETAY
 570  KRA 2566 K  DA 2566 K  DC 08122 A  VAR  DETAY
 571  KRA 2567 N  DA 2567 N  DC 08123 A  VAR  DETAY
 572  KRA 2568 K  DA 2568 K  DC 08139 A  VAR  DETAY
 573  KRA 2569 K  DA 2569 K  DC 08193  VAR  DETAY
 574  KRA 2570 N  DA 2570 N  DC 08194  VAR  DETAY
 575  KRA 2571 K  DA 2571 K  DC 08259  VAR  DETAY
 576  KRA 2572 K  DA 2572 K  DC 08278  VAR  DETAY
 577  KRA 2573 K  DA 2573 K  DC 08311  VAR  DETAY
 578  KRA 2574  DA 2574  DC 08312  VAR  DETAY
 579  KRA 2575 K  DA 2575 K  DC 08313  VAR  DETAY
 580  KRA 2576 K  DA 2576 K  DC 08339  VAR  DETAY
 581  KRA 2577 K  DA 2577 K  DC 08357  VAR  DETAY
 582  KRA 2578 K  DA 2578 K  DC 08431  VAR  DETAY
 583  KRA 2579 N  DA 2579 N    VAR  DETAY
 584  KRA 2580  DA 2580    VAR  DETAY
 585  KRA 2581  DA 2581    VAR  DETAY
 586  KRA 2582  DA 2582    VAR  DETAY
 587  KRA 2583  DA 2583    VAR  DETAY
 588  KRA 2584  DA 2584    VAR  DETAY
 589  KRA 2585  DA 2585 N    VAR  DETAY
 590  KRA 2586  DA 2586    VAR  DETAY
 591  KRA 2587  DA 2587    VAR  DETAY
 592  KRA 2588  DA 2588    VAR  DETAY
 593  KRA 2589  DA 2589    VAR  DETAY
 594  KRA 2590  DA 2590    VAR  DETAY
 595  KRA 2591  DA 2591    VAR  DETAY
 596  KRA 2592  DA 2592    VAR  DETAY
 597  KRA 2593  DA 2593    VAR  DETAY
 598  KRA 2594  DA 2594    VAR  DETAY
 599  KRA 2595  DA 2595    VAR  DETAY
 600  KRA 2596  DA 2596    VAR  DETAY
 601  KRA 2597  DA 2597    VAR  DETAY
 602  KRA 2598  DA 2598    VAR  DETAY
 603  KRA 2599  DA 2599    VAR  DETAY
 604  KRA 2600  DA 2600    VAR  DETAY
 605  KRA 2600/1  DA 2600/1    VAR  DETAY
 606  KRA 2602  DA 2602    VAR  DETAY
 607  KRA 2603  DA 2603    VAR  DETAY
 608  KRA 2604  DA 2604    VAR  DETAY
 609  KRA 2605  DA 2605    VAR  DETAY
 610  KRA 2606 N  DA 2606 N    VAR  DETAY
 611  KRA 2607  DA 2607    VAR  DETAY
 612  KRA 2608 N  DA 2608 N    VAR  DETAY
 613  KRA 2609 N  DA 2609 N    VAR  DETAY
 614  KRA 2610  DA 2610    VAR  DETAY
 615  KRA 2611  DA 2611    VAR  DETAY
 616  KRA 2612  DA 2612    VAR  DETAY
 617  KRA 2613 K  DA 2613 K    VAR  DETAY
 618  KRA 2614  DA 2614    VAR  DETAY
 619  KRA 2615  DA 2615    VAR  DETAY
 620  KRA 2616  DA 2616    VAR  DETAY
 621  KRA 2617  DA 2617    VAR  DETAY
 622  KRA 2618  DA 2618    VAR  DETAY
 623  KRA 2619  DA 2619    VAR  DETAY
 624  KRA 2620  DA 2620    VAR  DETAY
 625  KRA 2621  DA 2621    VAR  DETAY
 626  KRA 2622  DA 2622    VAR  DETAY
 627  KRA 2623  DA 2623    VAR  DETAY
 628  KRA 2624  DA 2624    VAR  DETAY
 629  KRA 2625  DA 2625    VAR  DETAY
 630  KRA 2626  DA 2626    VAR  DETAY
 631  KRA 2627  DA 2627    VAR  DETAY
 632  KRA 2645  DA 2645    VAR  DETAY
 633  KRA 2646 N  DA 2646 N    VAR  DETAY
 634  KRA 2646/1 N  DA 2646/1 N    VAR  DETAY
 635  KRA 2647 K  DA 2647 K    VAR  DETAY
 636  KRA 2648 N  DA 2648 N    VAR  DETAY
 637  KRA 2649  DA 2649    VAR  DETAY
 638  KRA 2650  DA 2650    VAR  DETAY
 639  KRA 2651  DA 2651    VAR  DETAY
 640  KRA 2652 K  DA 2652 K    VAR  DETAY
 641  KRA 5071  DA 5071    VAR  DETAY
 642  KRF 4001  DF 4001  DC 04003  VAR  DETAY
 643  KRF 4002  DF 4002  DC 04011  VAR  DETAY
 644  KRF 4003  DF 4003  DC 04044  VAR  DETAY
 645  KRF 4004  DF 4004  DC 04045  VAR  DETAY
 646  KRF 4005  DF 4005  DC 04057  VAR  DETAY
 647  KRF 4006  DF 4006  DC 04058  VAR  DETAY
 648  KRF 4007  DF 4007  DC 1618  VAR  DETAY
 649  KRF 4008  DF 4008  DC 1832/1  VAR  DETAY
 650  KRF 4009  DF 4009  DC 1932  VAR  DETAY
 651  KRF 4010  DF 4010  DC 2039  VAR  DETAY
 652  KRF 4011  DF 4011  DC 21116  VAR  DETAY
 653  KRF 4012  DF 4012  DC 2136/1  VAR  DETAY
 654  KRF 4013  DF 4013  DC 2150  VAR  DETAY
 655  KRF 4014  DF 4014  DC 2159  VAR  DETAY
 656  KRF 4015  DF 4015  DC 2192  VAR  DETAY
 657  KRF 4016  DF 4016  DC 22117  VAR  DETAY
 658  KRF 4017  DF 4017  DC 22120  VAR  DETAY
 659  KRF 4018  DF 4018  DC 2256  VAR  DETAY
 660  KRF 4019  DF 4019  DC 2295  VAR  DETAY
 661  KRF 4020  DF 4020  DC 2329  VAR  DETAY
 662  KRF 4021  DF 4021  DC 2341  VAR  DETAY
 663  KRF 4022  DF 4022  DC 24128  VAR  DETAY
 664  KRF 4023  DF 4023  DC 24130  VAR  DETAY
 665  KRF 4024  DF 4024  DC 2440/1  VAR  DETAY
 666  KRF 4025  DF 4025  DC 2493  VAR  DETAY
 667  KRF 4026  DF 4026  DC 2498  VAR  DETAY
 668  KRF 4027  DF 4027  DC 25101  VAR  DETAY
 669  KRF 4028  DF 4028  DC 25114  VAR  DETAY
 670  KRF 4028 S  DF 4028 S  DC 25114/1  VAR  DETAY
 671  KRF 4029  DF 4029  DC 25135  VAR  DETAY
 672  KRF 4030  DF 4030  DC 2559  VAR  DETAY
 673  KRF 4031  DF 4031  DC 2562  VAR  DETAY
 674  KRF 4032  DF 4032  DC 2569  VAR  DETAY
 675  KRF 4033  DF 4033  DC 2571/1  VAR  DETAY
 676  KRF 4034  DF 4034  DC 2598  VAR  DETAY
 677  KRF 4035  DF 4035  DC 26109  VAR  DETAY
 678  KRF 4036  DF 4036  DC 26110/1  VAR  DETAY
 679  KRF 4037  DF 4037  DC 26126  VAR  DETAY
 680  KRF 4038  DF 4038  DC 26138/1  VAR  DETAY
 681  KRF 4039  DF 4039  DC 26168  VAR  DETAY
 682  KRF 4040  DF 4040  DC 26206  VAR  DETAY
 683  KRF 4041  DF 4041  DC 2656  VAR  DETAY
 684  KRF 4042  DF 4042  DC 2657/1  VAR  DETAY
 685  KRF 4043  DF 4043  DC 2667/1  VAR  DETAY
 686  KRF 4044  DF 4044  DC 2673/1  VAR  DETAY
 687  KRF 4045  DF 4045  DC 2676  VAR  DETAY
 688  KRF 4046  DF 4046  DC 2696  VAR  DETAY
 689  KRF 4047  DF 4047  DC 27105  VAR  DETAY
 690  KRF 4048  DF 4048  DC 27154/1  VAR  DETAY
 691  KRF 4049  DF 4049  DC 27192/1  VAR  DETAY
 692  KRF 4050  DF 4050  DC 2774/2  VAR  DETAY
 693  KRF 4051  DF 4051  DC 2788  VAR  DETAY
 694  KRF 4052  DF 4052  DC 28100  VAR  DETAY
 695  KRF 4052 O  DF 4052 O  DC 28100 Y  VAR  DETAY
 696  KRF 4052 R  DF 4052 R    VAR  DETAY
 697  KRF 4052 RS  DF 4052 RS    VAR  DETAY
 698  KRF 4052 S  DF 4052 S    VAR  DETAY
 699  KRF 4053  DF 4053  DC 28107  VAR  DETAY
 700  KRF 4054  DF 4054  DC 28110  VAR  DETAY
 701  KRF 4055  DF 4055  DC 28122  VAR  DETAY
 702  KRF 4056  DF 4056  DC 28136  VAR  DETAY
 703  KRF 4057  DF 4057  DC 2874  VAR  DETAY
 704  KRF 4058  DF 4058  DC 29117  VAR  DETAY
 705  KRF 4059  DF 4059  DC 29144  VAR  DETAY
 706  KRF 4060  DF 4060  DC 29198  VAR  DETAY
 707  KRF 4060 S  DF 4060 S  DC 29198 A  VAR  DETAY
 708  KRF 4061  DF 4061  DC 2974  VAR  DETAY
 709  KRF 4062  DF 4062  DC 2975  VAR  DETAY
 710  KRF 4063  DF 4063  DC 2981  VAR  DETAY
 711  KRF 4064  DF 4064  DC 2982  VAR  DETAY
 712  KRF 4065  DF 4065  DC 2987  VAR  DETAY
 713  KRF 4066  DF 4066  DC 2991  VAR  DETAY
 714  KRF 4067  DF 4067  DC 2998/5 x  VAR  DETAY
 715  KRF 4068  DF 4068  DC 30125  VAR  DETAY
 716  KRF 4069  DF 4069  DC 30125/1  VAR  DETAY
 717  KRF 4070  DF 4070  DC 30126  VAR  DETAY
 718  KRF 4071  DF 4071  DC 30130  VAR  DETAY
 719  KRF 4072  DF 4072  DC 30153/1  VAR  DETAY
 720  KRF 4073  DF 4073  DC 3042/1  VAR  DETAY
 721  KRF 4074  DF 4074  DC 3073  VAR  DETAY
 722  KRF 4075  DF 4075  DC 3093  VAR  DETAY
 723  KRF 4076  DF 4076  DC 31144  VAR  DETAY
 724  KRF 4077  DF 4077  DC 31152/2  VAR  DETAY
 725  KRF 4078  DF 4078  DC 31195  VAR  DETAY
 726  KRF 4079  DF 4079  DC 3167/1  VAR  DETAY
 727  KRF 4080  DF 4080  DC 3173  VAR  DETAY
 728  KRF 4081  DF 4081  DC 32119  VAR  DETAY
 729  KRF 4082  DF 4082  DC 32120/1  VAR  DETAY
 730  KRF 4082 O  DF 4082 O  DC 32120/1 Y (YAĞLI)  VAR  DETAY
 731  KRF 4082 R  DF 4082 R  DC 32120/1 (SACLI)  VAR  DETAY
 732  KRF 4082 RS  DF 4082 RS    VAR  DETAY
 733  KRF 4082 S  DF 4082 S    VAR  DETAY
 734  KRF 4083  DF 4083  DC 32140/1  VAR  DETAY
 735  KRF 4084  DF 4084 R  DC 32154  VAR  DETAY
 736  KRF 4084 S  DF 4084 RS  DC 32154 S  VAR  DETAY
 737  KRF 4085  DF 4085  DC 32164  VAR  DETAY
 738  KRF 4086  DF 4086  DC 32191  VAR  DETAY
 739  KRF 4087  DF 4087  DC 32338  VAR  DETAY
 740  KRF 4087 S  DF 4087 S  DC 32338/1  VAR  DETAY
 741  KRF 4088  DF 4088  DC 3251  VAR  DETAY
 742  KRF 4089  DF 4089  DC 33156  VAR  DETAY
 743  KRF 4090  DF 4090  DC 33189  VAR  DETAY
 744  KRF 4091  DF 4091  DC 33220  VAR  DETAY
 745  KRF 4092  DF 4092  DC 33256  VAR  DETAY
 746  KRF 4093  DF 4093  DC 3377  VAR  DETAY
 747  KRF 4094  DF 4094  DC 34109  VAR  DETAY
 748  KRF 4095  DF 4095  DC 34116/1  VAR  DETAY
 749  KRF 4096  DF 4096  DC 34175  VAR  DETAY
 750  KRF 4097  DF 4097  DC 3463  VAR  DETAY
 751  KRF 4098  DF 4098  DC 3468  VAR  DETAY
 752  KRF 4099  DF 4099  DC 3474  VAR  DETAY
 753  KRF 4100  DF 4100  DC 3484  VAR  DETAY
 754  KRF 4101  DF 4101  DC 35134  VAR  DETAY
 755  KRF 4102  DF 4102  DC 35154  VAR  DETAY
 756  KRF 4103  DF 4103  DC 3594/1  VAR  DETAY
 757  KRF 4104  DF 4104  DC 36221  VAR  DETAY
 758  KRF 4105  DF 4105  DC 37132  VAR  DETAY
 759  KRF 4106  DF 4106  DC 37148  VAR  DETAY
 760  KRF 4107  DF 4107  DC 37153  VAR  DETAY
 761  KRF 4108  DF 4108  DC 37157  VAR  DETAY
 762  KRF 4109  DF 4109 S  DC 3875  VAR  DETAY
 763  KRF 4110 S  DF 4110  DC 39108  VAR  DETAY
 764  KRF 4111  DF 4111  DC 39161  VAR  DETAY
 765  KRF 4112  DF 4112  DC 40107  VAR  DETAY
 766  KRF 4113  DF 4113  DC 40124  VAR  DETAY
 767  KRF 4114  DF 4114  DC 40163  VAR  DETAY
 768  KRF 4115  DF 4115  DC 4312  VAR  DETAY
 769  KRF 4116  DF 4116  DC 4476  VAR  DETAY
 770  KRF 4117  DF 4117  DC 47109  VAR  DETAY
 771  KRF 4118  DF 4118  DC 8500 ( 28105)  VAR  DETAY
 772  KRF 4119  DF 4119  DCU 2184  VAR  DETAY
 773  KRF 4120-2  DF 4120-2  DC 3698/2  VAR  DETAY
 774  KRF 4121 Z  DF 4121 Z  DC 3877  VAR  DETAY
 775  KRF 4122 Z  DF 4122 Z  DC 4287/2  VAR  DETAY
 776  KRF 4123 ZS  DF 4123 ZS  DC 3877/1  VAR  DETAY
 777  KRF 4124 S  DF 4124 S  DC 2567  VAR  DETAY
 778  KRF 4125 S  DF 4125 S  DC 3282  VAR  DETAY
 779  KRF 4126 L  DF 4126 L  DC 30195/2  VAR  DETAY
 780  KRF 4126 LR  DF 4126 LR    VAR  DETAY
 781  KRF 4128 E  DF 4128 E  DC 2771  VAR  DETAY
 782  KRF 4129 R  DF 4129 R  DC 04005  VAR  DETAY
 783  KRF 4130 R  DF 4130 R  DC 04061  VAR  DETAY
 784  KRF 4131 R  DF 4131 R  DC 23148  VAR  DETAY
 785  KRF 4132 R  DF 4132 R  DC 2368  VAR  DETAY
 786  KRF 4133 R  DF 4133 R  DC 2452  VAR  DETAY
 787  KRF 4134 R  DF 4134 R  DC 25100  VAR  DETAY
 788  KRF 4135 R  DF 4135 R  DC 2571  VAR  DETAY
 789  KRF 4136 R  DF 4136 R  DC 28191  VAR  DETAY
 790  KRF 4137 R  DF 4137 R  DC 29126/1  VAR  DETAY
 791  KRF 4138 R  DF 4138 R  DC 32154/1  VAR  DETAY
 792  KRF 4139 R  DF 4139 R  DC 33102  VAR  DETAY
 793  KRF 4140 R  DF 4140 R  DC 38163/1  VAR  DETAY
 794  KRF 4141 R  DF 4141 R  DC 3874  VAR  DETAY
 795  KRF 4142 R  DF 4142 R  DC 48183  VAR  DETAY
 796  KRF 4143 R  DF 4143 R  DC 60345  VAR  DETAY
 797  KRF 4144 R  DF 4144 R  DC 8501  VAR  DETAY
 798  KRF 4145 RN  DF 4145 RN  DC 30138  VAR  DETAY
 799  KRF 4146 S  DF 4146 S  DC 04027  VAR  DETAY
 800  KRF 4147 S  DF 4147 S  DC 04054  VAR  DETAY
 801  KRF 4148 S  DF 4148 S  DC 21104 S  VAR  DETAY
 802  KRF 4149 S  DF 4149 S  DC 26151  VAR  DETAY
 803  KRF 4150 S  DF 4150 S  DC 29124  VAR  DETAY
 804  KRF 4151 S  DF 4151 S  DC 29168  VAR  DETAY
 805  KRF 4152 S  DF 4152 S  DC 31116  VAR  DETAY
 806  KRF 4153 S  DF 4153 S  DC 3188  VAR  DETAY
 807  KRF 4154 Y  DF 4154 Y  DC 2512  VAR  DETAY
 808  KRF 4154 YN  DF 4154 YN    VAR  DETAY
 809  KRF 4155 Y  DF 4155 Y  DC 27124  VAR  DETAY
 810  KRF 4156 Y  DF 4156 Y  DC 38145  VAR  DETAY
 811  KRF 4157 YS  DF 4157 YS  DC 1858/1  VAR  DETAY
 812  KRF 4158 E  DF 4158 E  DC 2964  VAR  DETAY
 813  KRF 4159  DF 4159  DC 2055  VAR  DETAY
 814  KRF 4160  DF 4160  DCU 2785  VAR  DETAY
 815  KRF 4163 N  DF 4163 N    VAR  DETAY
 816  KRF 4164 Y  DF 4164 Y    VAR  DETAY
 817  KRF 4165 S  DF 4165 S    VAR  DETAY
 818  KRF 4166 ZS  DF 4166 ZS    VAR  DETAY
 819  KRF 4167 ZS  DF 4167 ZS    VAR  DETAY
 820  KRF 4168 Z  DF 4168 Z    VAR  DETAY
 821  KRF 4169 R  DF 4169 R    VAR  DETAY
 822  KRF 4170 LN  DF 4170 LN    VAR  DETAY
 823  KRF 4171 S  DF 4171 S  DC 25126  VAR  DETAY
 824  KRF 4172 R  DF 4172 R    VAR  DETAY
 825  KRF 4173  DF 4173    VAR  DETAY
 826  KRF 4174  DF 4174    VAR  DETAY
 827  KRF 4175  DF 4175    VAR  DETAY
 828  KRF 4176  DF 4176    VAR  DETAY
 829  KRF 4177  DF 4177    VAR  DETAY
 830  KRF 4178  DF 4178    VAR  DETAY
 831  KRF 4179  DF 4179    VAR  DETAY
 832  KRF 4180  DF 4180    VAR  DETAY
 833  KRF 4264 S  DF 4264 S    VAR  DETAY
 834  KRF 4801 E  DF 4801 E  DC 1924  VAR  DETAY
 835  KRF 4802 E  DF 4802 E  DC 2119  VAR  DETAY
 836  KRF 4803 E  DF 4803 E  DC 2136  VAR  DETAY
 837  KRF 4804 E  DF 4804 E  DC 2223  VAR  DETAY
 838  KRF 4805 E  DF 4805 E  DC 2229  VAR  DETAY
 839  KRF 4806 E  DF 4806 E  DC 2332  VAR  DETAY
 840  KRF 4807 E  DF 4807 E  DC 2335  VAR  DETAY
 841  KRF 4808 E  DF 4808 E  DC 2428  VAR  DETAY
 842  KRF 4809 E  DF 4809 E  DC 25128  VAR  DETAY
 843  KRF 4810 E  DF 4810 E  DC 2619  VAR  DETAY
 844  KRF 4811 E  DF 4811 E  DC 2645/1  VAR  DETAY
 845  KRF 4812 E  DF 4812 E  DC 2731/1  VAR  DETAY
 846  KRF 4813 E  DF 4813 E  DC 2826  VAR  DETAY
 847  KRF 4814 E  DF 4814 E  DC 31101/1  VAR  DETAY
 848  KRF 4815 E  DF 4815 E  DC 2212  VAR  DETAY
 849  KRF 4816 E  DF 4816 E  DC 2262  VAR  DETAY
 850  KRF 4817 E  DF 4817 E  DC 2626  VAR  DETAY
 851  KRF 4818 E  DF 4818 E  DC 2634/2  VAR  DETAY
 852  KRF 4819 E  DF 4819 E  DC 8036  VAR  DETAY
 853  KRF 4820 E  DF 4820 E  DC 8108  VAR  DETAY
 854  KRF 4821 E  DF 4821 E  DC 8109  VAR  DETAY
 855  KRF 4822 E  DF 4822 E  DC 8110  VAR  DETAY
 856  KRF 4823 E  DF 4823 E  DC 3027/1  VAR  DETAY
 857  KRF 4824 E  DF 4824 E    VAR  DETAY
 858  KRK 4825 E  DF 4825 E  DC 2610  VAR  DETAY
 859    DN 9028    VAR  DETAY
 860  KRP 3001  DP 3001  DC 04002 P  VAR  DETAY
 861  KRP 3002  DP 3002  DC 04008 P  VAR  DETAY
 862  KRP 3003  DP 3003  DC 04009 P  VAR  DETAY
 863  KRP 3004  DP 3004  DC 04010 P  VAR  DETAY
 864  KRP 3005  DP 3005  DC 04010 P A  VAR  DETAY
 865  KRP 3006  DP 3006  DC 04012 P  VAR  DETAY
 866  KRP 3007  DP 3007  DC 04013 P  VAR  DETAY
 867  KRP 3008  DP 3008  DC 04014 A P  VAR  DETAY
 868  KRP 3009  DP 3009  DC 04014 P  VAR  DETAY
 869  KRP 3010  DP 3010  DC 04015 P  VAR  DETAY
 870  KRP 3011  DP 3011  DC 04016 P  VAR  DETAY
 871  KRP 3011/1  DP 3011/1    VAR  DETAY
 872  KRP 3012  DP 3012  DC 04017 P  VAR  DETAY
 873  KRP 3013  DP 3013  DC 04018 P  VAR  DETAY
 874  KRP 3014  DP 3014  DC 04020 P  VAR  DETAY
 875  KRP 3015  DP 3015  DC 04021 P  VAR  DETAY
 876  KRP 3016  DP 3016  DC 04022 P  VAR  DETAY
 877  KRP 3017  DP 3017  DC 04023 P  VAR  DETAY
 878  KRP 3018  DP 3018  DC 04023 P A  VAR  DETAY
 879  KRP 3019  DP 3019  DC 04024 P  VAR  DETAY
 880  KRP 3020  DP 3020  DC 04025 P  VAR  DETAY
 881  KRP 3021  DP 3021  DC 04026 P  VAR  DETAY
 882  KRP 3022  DP 3022  DC 04028 P  VAR  DETAY
 883  KRP 3023  DP 3023  DC 04029 P  VAR  DETAY
 884  KRP 3024  DP 3024  DC 04030 P  VAR  DETAY
 885  KRP 3025  DP 3025  DC 04031 P  VAR  DETAY
 886  KRP 3026  DP 3026  DC 04032 P  VAR  DETAY
 887  KRP 3027  DP 3027  DC 04033 P  VAR  DETAY
 888  KRP 3028  DP 3028  DC 04034 P  VAR  DETAY
 889  KRP 3029  DP 3029  DC 04035 P  VAR  DETAY
 890  KRP 3030  DP 3030  DC 04036 P  VAR  DETAY
 891  KRP 3031  DP 3031  DC 04037 P  VAR  DETAY
 892  KRP 3032  DP 3032  DC 04038 P  VAR  DETAY
 893  KRP 3033  DP 3033  DC 04039 P  VAR  DETAY
 894  KRP 3033/1  DP 3033/1    VAR  DETAY
 895  KRP 3034  DP 3034  DC 04040 P  VAR  DETAY
 896  KRP 3035  DP 3035  DC 04041 P  VAR  DETAY
 897  KRP 3036  DP 3036  DC 04042 P  VAR  DETAY
 898  KRP 3037  DP 3037  DC 04043 P  VAR  DETAY
 899  KRP 3038  DP 3038  DC 04046 P  VAR  DETAY
 900  KRP 3039  DP 3039  DC 04047 P  VAR  DETAY
 901  KRP 3039/1  DP 3039/1    VAR  DETAY
 902  KRP 3040  DP 3040  DC 04048 P  VAR  DETAY
 903  KRP 3041  DP 3041  DC 04049 P  VAR  DETAY
 904  KRP 3042  DP 3042  DC 04050 P  VAR  DETAY
 905  KRP 3043  DP 3043  DC 04051 P  VAR  DETAY
 906  KRP 3044  DP 3044  DC 04051 PA  VAR  DETAY
 907  KRP 3045  DP 3045  DC 04052 P  VAR  DETAY
 908  KRP 3045/1  DP 3045/1    VAR  DETAY
 909  KRP 3046  DP 3046  DC 04053 P  VAR  DETAY
 910  KRP 3047  DP 3047  DC 04055 P  VAR  DETAY
 911  KRP 3048  DP 3048  DC 04056 P  VAR  DETAY
 912  KRP 3049  DP 3049  DC 04059 P  VAR  DETAY
 913  KRP 3050  DP 3050  DC 04060 P  VAR  DETAY
 914  KRP 3051  DP 3051  DC 04062 P  VAR  DETAY
 915  KRP 3052  DP 3052  DC 08153 R  VAR  DETAY
 916  KRP 3053  DP 3053  DC 08172 R  VAR  DETAY
 917  KRP 3054  DP 3054  DC 08173 R  VAR  DETAY
 918  KRP 3055  DP 3055  DC 1134  VAR  DETAY
 919  KRP 3056  DP 3056  DC 1145/5  VAR  DETAY
 920  KRP 3057  DP 3057  DC 1184  VAR  DETAY
 921  KRP 3058  DP 3058  DC 12104  VAR  DETAY
 922  KRP 3059  DP 3059  DC 12107/1  VAR  DETAY
 923  KRP 3060  DP 3060  DC 1286/1  VAR  DETAY
 924  KRP 3061  DP 3061  DC 13109  VAR  DETAY
 925  KRP 3062  DP 3062  DC 1362/1  VAR  DETAY
 926  KRP 3063 T  DP 3063 T  DC 1362/1 T  VAR  DETAY
 927  KRP 3064  DP 3064  DC 1380  VAR  DETAY
 928  KRP 3065  DP 3065  DC 1387  VAR  DETAY
 929  KRP 3066  DP 3066  DC 1399/2  VAR  DETAY
 930  KRP 3067  DP 3067  DC 14176  VAR  DETAY
 931  KRP 3068  DP 3068  DC 1426  VAR  DETAY
 932  KRP 3069  DP 3069  DC 1440  VAR  DETAY
 933  KRP 3070  DP 3070  DC 1450  VAR  DETAY
 934  KRP 3070/1  DP 3070/1    VAR  DETAY
 935  KRP 3071  DP 3071  DC 15120  VAR  DETAY
 936  KRP 3072  DP 3072  DC 1567/1  VAR  DETAY
 937  KRP 3073  DP 3073  DC 1589/3  VAR  DETAY
 938  KRP 3074  DP 3074  DC 1589/3 A  VAR  DETAY
 939  KRP 3075  DP 3075  DC 16113  VAR  DETAY
 940  KRP 3076  DP 3076  DC 16153  VAR  DETAY
 941  KRP 3077  DP 3077  DC 1633/1  VAR  DETAY
 942  KRP 3078  DP 3078  DC 17129  VAR  DETAY
 943  KRP 3079  DP 3079  DC 17192  VAR  DETAY
 944  KRP 3080  DP 3080  DC 17201/3  VAR  DETAY
 945  KRP 3081  DP 3081  DC 17237  VAR  DETAY
 946  KRP 3082  DP 3082  DC 17278  VAR  DETAY
 947  KRP 3083  DP 3083  DC 1760  VAR  DETAY
 948  KRP 3084  DP 3084  DC 1776  VAR  DETAY
 949  KRP 3085  DP 3085  DC 18121  VAR  DETAY
 950  KRP 3086  DP 3086  DC 1996  VAR  DETAY
 951  KRP 3088  DP 3088  DC 2027  VAR  DETAY
 952  KRP 3089  DP 3089  DC 2135  VAR  DETAY
 953  KRP 3090  DP 3090  DC 22212  VAR  DETAY
 954  KRP 3091  DP 3091  DC 2436  VAR  DETAY
 955  KRP 3092  DP 3092  DC 2437  VAR  DETAY
 956  KRP 3093 T  DP 3093 T  DC 2437 P/T  VAR  DETAY
 957  KRP 3094  DP 3094  DC 2440  VAR  DETAY
 958  KRP 3095  DP 3095  DC 2443  VAR  DETAY
 959  KRP 3096  DP 3096  DC 2552/1  VAR  DETAY
 960  KRP 3097  DP 3097  DC 2555/2  VAR  DETAY
 961  KRP 3098  DP 3098  DC 2582  VAR  DETAY
 962  KRP 3099  DP 3099  DC 2582 P/T  VAR  DETAY
 963  KRP 3100  DP 3100  DC 2637  VAR  DETAY
 964  KRP 3101  DP 3101  DC 2686  VAR  DETAY
 965  KRP 3102  DP 3102  DC 2749  VAR  DETAY
 966  KRP 3103  DP 3103  DC 2749 A  VAR  DETAY
 967  KRP 3104  DP 3104  DC 2846  VAR  DETAY
 968  KRP 3105  DP 3105  DC 2852  VAR  DETAY
 969  KRP 3106  DP 3106  DC 2852 B  VAR  DETAY
 970  KRP 3107 T  DP 3107 T  DC 2852 T  VAR  DETAY
 971  KRP 3108  DP 3108  DC 2852/2  VAR  DETAY
 972  KRP 3109  DP 3109  DC 2873/1  VAR  DETAY
 973  KRP 3110  DP 3110  DC 30122  VAR  DETAY
 974  KRP 3111  DP 3111  DC 3032/1  VAR  DETAY
 975  KRP 3112  DP 3112  DC 3034  VAR  DETAY
 976  KRP 3113  DP 3113  DC 3055  VAR  DETAY
 977  KRP 3114  DP 3114  DC 3078  VAR  DETAY
 978  KRP 3115  DP 3115  DC 31220  VAR  DETAY
 979  KRP 3116  DP 3116  DC 31220 A  VAR  DETAY
 980  KRP 3117  DP 3117  DC 3383  VAR  DETAY
 981  KRP 3118  DP 3118  DC 35118  VAR  DETAY
 982  KRP 3119  DP 3119  DC 37107  VAR  DETAY
 983  KRP 3120  DP 3120  DC 38161  VAR  DETAY
 984  KRP 3121  DP 3121  DC 40174  VAR  DETAY
 985  KRP 3122  DP 3122  DC 41121  VAR  DETAY
 986  KRP 3123  DP 3123  DC 41173  VAR  DETAY
 987  KRP 3124  DP 3124  DC 4288  VAR  DETAY
 988  KRP 3125  DP 3125  DC 8503 P  VAR  DETAY
 989  KRP 3126  DP 3126  DC 8504 P  VAR  DETAY
 990  KRP 3127  DP 3127  DC 8505 P  VAR  DETAY
 991  KRP 3128  DP 3128  DC 8506 P  VAR  DETAY
 992  KRP 3129  DP 3129  DC 8507 P  VAR  DETAY
 993  KRP 3130  DP 3130  DC 8509 P  VAR  DETAY
 994  KRP 3131  DP 3131  DC 8511 P  VAR  DETAY
 995  KRP 3132  DP 3132  DC 8512 P  VAR  DETAY
 996  KRP 3133 OV  DP 3133 OV  DC 04019 P  VAR  DETAY
 997  KRP 3134 OV  DP 3134 OV  DC 1460  VAR  DETAY
 998  KRP 3135 OV  DP 3135 OV  DC 1480  VAR  DETAY
 999  KRP 3136 OV  DP 3136 OV  DC 24196  VAR  DETAY
 1000  KRP 3137 OV  DP 3137 OV  DC 25124  VAR  DETAY
 1001  KRP 3138 OV  DP 3138 OV  DC 29200  VAR  DETAY
 1002  KRP 3139 N  DP 3139 N  DC 04004 P  VAR  DETAY
 1003  KRP 3140 OVN  DP 3140 OVN  DC 04019 P/K  VAR  DETAY
 1004  KRP 3141  DP 3141  DC 2766  VAR  DETAY
 1005  KRP 3142  DP 3142    VAR  DETAY
 1006  KRP 3143  DP 3143    VAR  DETAY
 1007  KRP 3144  DP 3144    VAR  DETAY
 1008  KRP 3145  DP 3145    VAR  DETAY
 1009  KRP 3146  DP 3146    VAR  DETAY
 1010  KRR 5001 EB  DR 5001 EB  DC 291032/1  VAR  DETAY
 1011  KRR 5002 EB  DR 5002 EB  DC 291219/1  VAR  DETAY
 1012  KRR 5003 EB  DR 5003 EB  DC 08411 R  VAR  DETAY
 1013  KRR 5004 EB  DR 5004 EB  DC 08411 R B  VAR  DETAY
 1014  KRR 5005 EB  DR 5005 EB  DC 08441 R  VAR  DETAY
 1015  KRR 5006 B  DR 5006 B  DC 08445 R  VAR  DETAY
 1016  KRR 5007 EB  DR 5007 EB  DC 08448 R  VAR  DETAY
 1017  KRR 5008 B  DR 5008 B  DC 08449 R  VAR  DETAY
 1018  KRR 5009 UB  DR 5009 UB  DC 08267 R  VAR  DETAY
 1019  KRR 5010 UB  DR 5010 UB  DC 08243 R B  VAR  DETAY
 1020  KRR 5011 UB  DR 5011 UB  DC 08243 R  VAR  DETAY
 1021  KRR 5012 UB  DR 5012 UB  DC 08243 R A  VAR  DETAY
 1022  KRR 5013 OVB  DR 5013 OVB  DC 08248 R  VAR  DETAY
 1023  KRR 5015 K  DR 5015 K  DC 08213 R  VAR  DETAY
 1024  KRR 5016 B  DR 5016 B  DC 291290  VAR  DETAY
 1025  KRR 5017 B  DR 5017 B  DC 291410  VAR  DETAY
 1026  KRR 5018 B  DR 5018 B  DC 08160 R  VAR  DETAY
 1027  KRR 5019 B  DR 5019 B  DC 301240  VAR  DETAY
 1028  KRR 5020 B  DR 5020 B  DC 301500  VAR  DETAY
 1029  KRR 5021 B  DR 5021 B  DCF 1720  VAR  DETAY
 1030  KRR 5022 B  DR 5022 B  DC 301353  VAR  DETAY
 1031  KRR 5023 B  DR 5023 B  DC 17170  VAR  DETAY
 1032  KRR 5024 B  DR 5024 B  DC 08148 R  VAR  DETAY
 1033  KRR 5025 B  DR 5025 B  DC 08149 R  VAR  DETAY
 1034  KRR 5026 B  DR 5026 B  DC 08150 R  VAR  DETAY
 1035  KRR 5027 B  DR 5027 B  DC 08151 R  VAR  DETAY
 1036  KRR 5028 B  DR 5028 B  DC 17337  VAR  DETAY
 1037  KRR 5029 NB  DR 5029 NB  DCF 990  VAR  DETAY
 1038  KRR 5030 B  DR 5030 B  DC 08154 R  VAR  DETAY
 1039  KRR 5031 B  DR 5031 B  DC 08155 R  VAR  DETAY
 1040  KRR 5032 B  DR 5032 B  DC 08169 R  VAR  DETAY
 1041  KRR 5033 B  DR 5033 B  DC 08170 R  VAR  DETAY
 1042  KRR 5034 B  DR 5034 B  DC 311414  VAR  DETAY
 1043  KRR 5035 B  DR 5035 B  DC 08156 R  VAR  DETAY
 1044  KRR 5036 B  DR 5036 B  DC 08157 R  VAR  DETAY
 1045  KRR 5037 B  DR 5037 B  DC 08171 R  VAR  DETAY
 1046  KRR 5038 B  DR 5038 B  DC 18202  VAR  DETAY
 1047  KRR 5039 B  DR 5039 B  DC 08158 R  VAR  DETAY
 1048  KRR 5040 B  DR 5040 B  DC 08159 R  VAR  DETAY
 1049  KRR 5041 B  DR 5041 B  DC 16247/1  VAR  DETAY
 1050  KRR 5042 B  DR 5042 B  DC 08161 R  VAR  DETAY
 1051  KRR 5043 B  DR 5043 B  DC 08162 R  VAR  DETAY
 1052  KRR 5044 B  DR 5044 B  DC 21630  VAR  DETAY
 1053  KRR 5045 NB  DR 5045 NB  DCF 1140  VAR  DETAY
 1054  KRR 5046 B  DR 5046 B  DC 08174 R  VAR  DETAY
 1055  KRR 5047 B  DR 5047 B  DCF 1800  VAR  DETAY
 1056  KRR 5048 B  DR 5048 B  DC 08163 R  VAR  DETAY
 1057  KRR 5049 B  DR 5049 B  DC 08164 R  VAR  DETAY
 1058  KRR 5050 B  DR 5050 B  DC 21630/1  VAR  DETAY
 1059  KRR 5051 B  DR 5051 B  DC 291366  VAR  DETAY
 1060  KRR 5052 B  DR 5052 B  DC 08175 R  VAR  DETAY
 1061  KRR 5053 B  DR 5053 B  DC 08176 R  VAR  DETAY
 1062  KRR 5054 B  DR 5054 B  DC 19416  VAR  DETAY
 1063  KRR 5055 B  DR 5055 B  DC 08178 R  VAR  DETAY
 1064  KRR 5056 B  DR 5056 B  DC 14200/1  VAR  DETAY
 1065  KRR 5057 NB  DR 5057 NB  DCF 850  VAR  DETAY
 1066  KRR 5058 B  DR 5058 B  DC 14200/1 A  VAR  DETAY
 1067  KRR 5059 B  DR 5059 B  DC 08179 R  VAR  DETAY
 1068  KRR 5060 NB  DR 5060 NB  DC 08180 R  VAR  DETAY
 1069  KRR 5061 B  DR 5061 B  DC 24523  VAR  DETAY
 1070  KRR 5062 B  DR 5062 B  DC 2791  VAR  DETAY
 1071  KRR 5063 B  DR 5063 B  DC 08181 R  VAR  DETAY
 1072  KRR 5064 B  DR 5064 B  DC 08182 R  VAR  DETAY
 1073  KRR 5065 B  DR 5065 B  DC 08183 R  VAR  DETAY
 1074  KRR 5066 B  DR 5066 B  DC 08184 R  VAR  DETAY
 1075  KRR 5067 NB  DR 5067 NB  DC 08185 R  VAR  DETAY
 1076  KRR 5068 B  DR 5068 B  DC 311254  VAR  DETAY
 1077  KRR 5069 B  DR 5069 B  DC 08137 R  VAR  DETAY
 1078  KRR 5070 B  DR 5070 B  DC 08138 R  VAR  DETAY
 1079  KRR 5071 B  DR 5071 B  DC 08245 R  VAR  DETAY
 1080  KRR 5072 B  DR 5072 B  DC 08246  VAR  DETAY
 1081  KRR 5073 B  DR 5073 B  DC 08235 R  VAR  DETAY
 1082  KRR 5074 NB  DR 5074 NB  DC 08236 R  VAR  DETAY
 1083  KRR 5075 B  DR 5075 B  DC 311495  VAR  DETAY
 1084  KRR 5076 B  DR 5076 B  DC 08129 R  VAR  DETAY
 1085  KRR 5077 B  DR 5077 B  DC 08130 R  VAR  DETAY
 1086  KRR 5078 B  DR 5078 B  DC 08165 R  VAR  DETAY
 1087  KRR 5078/1 B  DR 5078/1 B    VAR  DETAY
 1088  KRR 5079 NB  DR 5079 NB  DC 08166 R  VAR  DETAY
 1089  KRR 5079/1 NB  DR 5079/1 NB    VAR  DETAY
 1090  KRR 5080 B  DR 5080 B  DC 08126 R  VAR  DETAY
 1091  KRR 5081 B  DR 5081 B  DC 08175 RA  VAR  DETAY
 1092  KRR 5082 B  DR 5082 B  DC 08175/1 R  VAR  DETAY
 1093  KRR 5083 B  DR 5083 B  DC 08176/1 R  VAR  DETAY
 1094  KRR 5084 B  DR 5084 B  DC 08207 R  VAR  DETAY
 1095  KRR 5085 B  DR 5085 B  DC 08208 R  VAR  DETAY
 1096  KRR 5086 B  DR 5086 B  DC 08115 R  VAR  DETAY
 1097  KRR 5087 B  DR 5087 B  DC 08141 R A (DC 1196)  VAR  DETAY
 1098  KRR 5088 NB  DR 5088 NB  DCF 75  VAR  DETAY
 1099  KRR 5089 B  DR 5089 B  DC 24904/1  VAR  DETAY
 1100  KRR 5090 B  DR 5090 B  DCF 14145  VAR  DETAY
 1101  KRR 5091 B  DR 5091 B  DC 08249 R A  VAR  DETAY
 1102  KRR 5092 B  DR 5092 B  DC 08249 R  VAR  DETAY
 1103  KRR 5093 B  DR 5093 B  DC 08394 R  VAR  DETAY
 1104  KRR 5094 B  DR 5094 B  DC 08395 R  VAR  DETAY
 1105  KRR 5095 B  DR 5095 B  DC 08281 R  VAR  DETAY
 1106  KRR 5096 B  DR 5096 B  DC 08282 R  VAR  DETAY
 1107  KRR 5097 B  DR 5097 B  DC 08285 R  VAR  DETAY
 1108  KRR 5098 B  DR 5098 B  DC 08350 R  VAR  DETAY
 1109  KRR 5099 B  DR 5099 B  DC 08305 R  VAR  DETAY
 1110  KRR 5100 B  DR 5100 B  DC 08317 R  VAR  DETAY
 1111  KRR 5101 B  DR 5101 B  DC 08354 R  VAR  DETAY
 1112  KRR 5102 B  DR 5102 B  DC 08401 R  VAR  DETAY
 1113  KRR 5103 NB  DR 5103 NB  DCF 08402 R  VAR  DETAY
 1114  KRR 5104 B  DR 5104 B  DC 08330 R  VAR  DETAY
 1115  KRR 5105 B  DR 5105 B  DCF 23398  VAR  DETAY
 1116  KRR 5106 B  DR 5106 B  DC 08167 R  VAR  DETAY
 1117  KRR 5107 B  DR 5107 B  DC 08168 R  VAR  DETAY
 1118  KRR 5108 B  DR 5108 B  DC 08111 R  VAR  DETAY
 1119  KRR 5109 NB  DR 5109 NB  DC 08112 R  VAR  DETAY
 1120  KRR 5110 B  DR 5110 B  DC 08111 RA  VAR  DETAY
 1121  KRR 5111 B  DR 5111 B  DC 08141 R  VAR  DETAY
 1122  KRR 5112 B  DR 5112 B  DC 08142 R  VAR  DETAY
 1123  KRR 5113 NB  DR 5113 NB  DC 08143 R  VAR  DETAY
 1124  KRR 5114 B  DR 5114 B  DC 08183 R A  VAR  DETAY
 1125  KRR 5115 B  DR 5115 B  DC 08186 R  VAR  DETAY
 1126  KRR 5116 B  DR 5116 B  DC 08214 R  VAR  DETAY
 1127  KRR 5117 B  DR 5117 B  DC 08295 R  VAR  DETAY
 1128  KRR 5118 B  DR 5118 B  DC 08297 R  VAR  DETAY
 1129  KRR 5119 NB  DR 5119 NB  DCF 08298 R  VAR  DETAY
 1130  KRR 5120 B  DR 5120 B  DC 08323 R  VAR  DETAY
 1131  KRR 5121 B  DR 5121 B  DC 08324 R  VAR  DETAY
 1132  KRR 5122 B  DR 5122 B  DC 08324 RA  VAR  DETAY
 1133  KRR 5123 B  DR 5123 B  DC 08337 R  VAR  DETAY
 1134  KRR 5124 B  DR 5124 B  DC 08338 R  VAR  DETAY
 1135  KRR 5125 B  DR 5125 B  DC 08344 R  VAR  DETAY
 1136  KRR 5126 B  DR 5126 B  DC 08369 R  VAR  DETAY
 1137  KRR 5127 NB  DR 5127 NB  DC 08370 R  VAR  DETAY
 1138  KRR 5128 B  DR 5128 B  DC 08388 R  VAR  DETAY
 1139  KRR 5129 NB  DR 5129 NB  DC 08389 R  VAR  DETAY
 1140  KRR 5130 B  DR 5130 B  DC 08388 RA  VAR  DETAY
 1141  KRR 5131 NB  DR 5131 NB  DC 08389 RA  VAR  DETAY
 1142  KRR 5132 B  DR 5132 B  DC 08397 R  VAR  DETAY
 1143  KRR 5133 B  DR 5133 B  DC 08398 R  VAR  DETAY
 1144  KRR 5134 B  DR 5134 B  DC 08403 R  VAR  DETAY
 1145  KRR 5135 B  DR 5135 B  DC 08404 R  VAR  DETAY
 1146  KRR 5136 B  DR 5136 B  DC 08404 RA  VAR  DETAY
 1147  KRR 5137 B  DR 5137 B  DC 08405 R  VAR  DETAY
 1148  KRR 5138 B  DR 5138 B  DC 08418 R  VAR  DETAY
 1149  KRR 5139 NB  DR 5139 NB  DC 08419 R  VAR  DETAY
 1150  KRR 5140 B  DR 5140 B  DC 08442 R  VAR  DETAY
 1151  KRR 5141 B  DR 5141 B  DC 08450 R  VAR  DETAY
 1152  KRR 5142 B  DR 5142 B  DC 11103  VAR  DETAY
 1153  KRR 5143 NB  DR 5143 NB  DCF 620  VAR  DETAY
 1154  KRR 5144 B  DR 5144 B  DC 14153  VAR  DETAY
 1155  KRR 5145 B  DR 5145 B  DC 14230  VAR  DETAY
 1156  KRR 5146 NB  DR 5146 NB  DCF 99  VAR  DETAY
 1157  KRR 5147 B  DR 5147 B  DC 16324  VAR  DETAY
 1158  KRR 5148 B  DR 5148 B  DC 372070  VAR  DETAY
 1159  KRR 5149 B  DR 5149 B  DCF 23430  VAR  DETAY
 1160  KRR 5150 NB  DR 5150 NB  DCF 08329 R  VAR  DETAY
 1161  KRR 5151 R  DR 5151 R  DC 25710  VAR  DETAY
 1162  KRR 5152 NR  DR 5152 NR  DCF 710  VAR  DETAY
 1163  KRR 5153 R  DR 5153 R  DC 30810/3  VAR  DETAY
 1164  KRR 5154 NR  DR 5154 NR  DCF 810  VAR  DETAY
 1165  KRR 5155 R  DR 5155 R  DC 15300  VAR  DETAY
 1166  KRR 5156 NR  DR 5156 NR  DCF 300  VAR  DETAY
 1167  KRR 5157 R  DR 5157 R  DC 20500  VAR  DETAY
 1168  KRR 5158 NR  DR 5158 NR  DCF 500  VAR  DETAY
 1169  KRR 5159 R  DR 5159 R  DC 16400  VAR  DETAY
 1170  KRR 5160 NR  DR 5160 NR  DCF 400  VAR  DETAY
 1171  KRR 5161 R  DR 5161 R  DC 23610  VAR  DETAY
 1172  KRR 5162 NR  DR 5162 NR  DCF 610  VAR  DETAY
 1173  KRR 5163 R  DR 5163 R  DC 14200  VAR  DETAY
 1174  KRR 5164 NR  DR 5164 NR  DCF 200  VAR  DETAY
 1175  KRR 5165 R  DR 5165 R  DC 11100  VAR  DETAY
 1176  KRR 5166 NR  DR 5166 NR  DCF 100  VAR  DETAY
 1177  KRR 5167 R  DR 5167 R  DC 271250/1  VAR  DETAY
 1178  KRR 5168 R  DR 5168 R  DC 25860/3  VAR  DETAY
 1179  KRR 5169 NR  DR 5169 NR  DCF 1640  VAR  DETAY
 1180  KRR 5170 R  DR 5170 R  DC 271170/4  VAR  DETAY
 1181  KRR 5171 R  DR 5171 R  DC 271320/1  VAR  DETAY
 1182  KRR 5172 R  DR 5172 R  DC 25660/1  VAR  DETAY
 1183  KRR 5173 R  DR 5173 R  DC 321420/1  VAR  DETAY
 1184  KRR 5174 R  DR 5174 R  DC 25730/1  VAR  DETAY
 1185  KRR 5177 R  DR 5177 R  DC 08211 R  VAR  DETAY
 1186  KRR 5178 NR  DR 5178 NR  DC 08212 R  VAR  DETAY
 1187  KRR 5179 R  DR 5179 R  DC 08416 R  VAR  DETAY
 1188  KRR 5180 R  DR 5180 R  DC 08417 R  VAR  DETAY
 1189  KRR 5181 R  DR 5181 R  DC 08416 RA  VAR  DETAY
 1190  KRR 5182 R  DR 5182 R  DC 24820  VAR  DETAY
 1191  KRR 5183 R  DR 5183 R  DC 26980  VAR  DETAY
 1192  KRR 5184 R  DR 5184 R  DC 271050  VAR  DETAY
 1193  KRR 5185 NR  DR 5185 NR  DCF 1810  VAR  DETAY
 1194  KRR 5186 B  DR 5186 B  DC 08152 R  VAR  DETAY
 1195  KRR 5187 NR  DR 5187 NR    VAR  DETAY
 1196  KRR 5187/1 NR  DR 5187/1 NR    VAR  DETAY
 1197  KRR 5188 UB  DR 5188 UB    VAR  DETAY
 1198  KRR 5189 B  DR 5189 B    VAR  DETAY
 1199  KRR 5190 R  DR 5190 R    VAR  DETAY
 1200  KRR 5191 B  DR 5191 B    VAR  DETAY
 1201  KRR 5192 B  DR 5192 B    VAR  DETAY
 1202  KRR 5193 R  DR 5193 R    VAR  DETAY
 1203  KRR 5194 B  DR 5194 B    VAR  DETAY
 1204  KRR 5195 B  DR 5195 B    VAR  DETAY
 1205  KRR 5196 EB